Publications

Dental services and health inequalities in Wales [Welsh language article]

2024
Spencer, L. H., Ezeofor, V., Lloyd-Williams, H., Pisavadia, K., Harrington, K., Cope, A., Hughes, A., Fitzsimmons, D., Edwards, R.T. (2024) Gwasanaethau deintyddol ac anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. Gwerddon Fach.